Cấu hình 1 Cấu hình 2 Cấu hình 3 Cấu hình 4 Cấu hình 5
Barebone Server
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
Mainboard
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
CPU Xeon
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
RAM ECC
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
Ổ cứng SSD
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
Ổ cứng HDD
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
VGA - Card màn hình
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
PSU - Nguồn máy tính
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
Tản nhiệt CPU
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
CASE - Vỏ máy tính
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
Thành tiền
Thêm vào giỏ