Hướng dẫn lắp cpu xeon 771 vào mainboard 775. link tải bios mod tất cả loại main.

Nguyễn Hiến Chương 12/03/2018

CPU Xeon 771 sử dụng tốt với main 775: Giga - Asus - Dell - HP....

 

Hướng dẫn:

 

CPU: Xeon SK 771 hàng tháo Server dùng miếng dán để chuyển sang tương thích với main SK 775. Bởi vì nhân CPU giống nhau chỉ khác socket. Nên CPU zin không ảnh hưởng gì đến main.


Mainboard: Các dòng P965 - G31 - P31 - G41 - P41 - P45 - P43... Phải cắt 2 miếng nhựa nhỏ nhỏ dư ra, và update bios mới nhất. Không đụng gì đến main nên main vẫn ZIN và xài CPU 775 bình thường.

 

Hướng dẫn lắp đặt:


Sơ đồ chân: gần giống nhau, chỉnh chút phần ô vuông màu xanh.

 

 

 

 

Danh sách bios cho main nhận đủ tập lệnh

(tùy theo main có cần hay không, đa số Gigabyte không cần):

 

 

Gigabyte 

965 & 3 Series
  GA-965G-DS3 (rev. 3.3) GA-965G-DS4 (rev. 3.3)
  GA-965P-DQ6 (rev. 3.3) GA-965P-DS3 (rev. 3.3)
GA-965P-DS3P (rev. 3.3) GA-965P-DS4 (rev. 3.3) GA-965P-S3 (rev. 3.3)@
  GA-EG31MF-S2 (rev. 1.x) GA-EG31MF-S2 (rev. 2.0)
GA-EG31M-S2 (rev. 1.0) GA-EG31M-S2 (rev. 2.0) GA-G31M-ES2C (rev. 1.x)  @
GA-G31M-ES2C (rev. 2.x) GA-G31M-ES2L (rev. 1.x)  @ GA-G31M-ES2L (rev. 2.x)  @
GA-G31MF-S2 (rev. 2.0) GA-G31M-S2C (rev. 1.x) GA-G31M-S2L (rev. 1.0)  @
GA-G31MX-S2 (rev. 1.x) GA-G31-S3G (rev. 1.0) GA-G31-S3L (rev. 1.x)
  GA-G33-DS3R (rev. 1.x) GA-G33M-DS2R (rev. 1.x)
GA-G33M-S2 (rev. 1.x) GA-G33M-S2H (rev. 1.x) GA-G33M-S2L (rev. 1.0)
Q35 GA-Q35M-S2 (rev. 1.x) 
  GA-EP31-DS3L (rev. 1.0) GA-EP31-DS3L (rev2.x)
GA-P31-DS3L (rev. 1.x)@ GA-P31-ES3G (rev. 1.x) GA-P31-S3G (rev. 1.0)  @
  GA-EP35C-DS3R (rev. 2.1) GA-EP35-DS3 (rev. 2.1)   @
GA-EP35-DS3L (rev. 1.x)  @ GA-EP35-DS3P (rev. 2.1) GA-EP35-DS3R (rev. 2.1)  @
GA-EP35-DS4 (rev. 2.1) GA-P35C-DS3 (rev. 2.0) GA-P35C-DS3R(rev2.x&1.x)
GA-P35C-S3 (rev. 2.0 & 1.x) GA-P35-DQ6 (rev. 1.x) GA-P35-DS3 (rev2.x&1.0)  @
GA-P35-DS3L (rev.2.0&1.0)  @ GA-P35-DS3P(rev2.x&1.x)   @ GA-P35-DS3R (rev. 2.x&1.0)  @
GA-P35-DS4 (rev. 2.x & 1.x) GA-P35-S3 (rev. 2.0 & 1.0) GA-P35-S3G (rev. 1.0)
GA-P35-S3L (rev. 2.0 & 1.0) GA-P35T-DQ6 (rev. 1.x) GA-P35T-DS3P (rev. 1.0)
GA-P35T-DS4 (rev. 1.0)  

 

4 Series
  GA-EP41-UD3L (rev. 1.x&3.3) GA-G41M-Combo (rev. 1.3)
GA-G41M-Combo (rev. 1.4) GA-G41M-Combo (rev. 2.0) GA-G41MT-S2PT (rev. 1.0)
GA-G41MT-S2PT (rev. 1.1) GA-G41MT-S2PT (rev. 2.0) GA-G41MT-S2PT (rev. 2.1)
GA-P41T-D3P (rev. 1.3) GA-P41T-D3P (rev. 1.4 & 1.5) GA-P41T-D3P (rev. 1.6)
GA-G41MT-S2 (rev. 1.x)  @ GA-G41MT-S2 (rev. 2.1) GA-EG41MFT-US2H (rev. 1.x)
GA-G41MT-S2P (rev. 1.x)  @ GA-P41T-USB3L (rev. 1.x) GA-G41MT-D3PT (rev. 1.3)
GA-G41MT-D3V (rev. 1.3) GA-G41MT-USB3 (rev. 1.3) GA-EP41T-USB3 (rev. 1.3)
GA-EP41T-USB3 (rev. 1.0) GA-G41MT-D3P (rev. 1.3) GA-P41-ES3G (rev. 1.x)
GA-P41T-D3 (rev. 1.3 & 1.4) GA-G41M-ES2L (rev. 1.x)  @ GA-EP41T-UD3L (rev. 1.x)
GA-G41MT-D3 (rev. 1.3) GA-G41MT-ES2L (rev. 1.x) GA-EG41MF-US2H (rev. 1.x)
GA-G41M-ES2H (rev. 1.x) GA-P41T-ES3G (rev. 1.x) GA-G41MT-ES2H (rev. 1.0)
GA-EP41-US3L (rev. 1.0) GA-EG41M-US2H (rev. 1.0) GA-EG41MF-S2H (rev. 1.0)
GA-EG41M-S2H (rev. 1.0)  
  GA-EG43M-S2H (rev. 1.x) 
  GA-EG45M-DS2H (rev. 1.0) GA-EG45M-UD2H (rev. 1.0)  @
Q45 GA-EQ45M-S2 (rev. 1.0) GA-EQ45M-S2 (rev. 2.x)
  GA-EP43C-DS3 (rev. 1.0) GA-EP43-DS3 (rev. 1.0)
GA-EP43-DS3L (rev. 1.0)  @ GA-EP43-DS3LR (rev. 1.0) GA-EP43-DS3R (rev. 1.0)
GA-EP43-S3L (rev. 1.0) GA-EP43T-S3L (rev. 1.x)  @ GA-EP43T-UD3L (rev. 1.x)  @
GA-EP43T-USB3 (rev2.0 &1.0) GA-EP43-UD3L (rev. 1.x) GA-EP43-US3L (rev. 1.x)  @
GA-P43-ES3G (rev. 1.x)@ GA-P43T-ES3G (rev. 1.x)  @ 
  GA-EP45C-DS3R (rev. 1.0) GA-EP45-DQ6 (rev. 1.0)
GA-EP45-DS3 (rev. 1.0) GA-EP45-DS3L (rev. 1.0) GA-EP45-DS3LR (rev. 1.0)
GA-EP45-DS3R (rev. 1.0)  @ GA-EP45-DS4P (rev. 1.0) GA-EP45-EXTREME (rev. 1.0)
GA-EP45T-EXTREME (rev. 1.0)  @ GA-EP45T-UD3LR (rev. 1.x) GA-EP45T-UD3R (rev. 1.0)  @
GA-EP45-UD3L (rev. 1.x)  @ GA-EP45-UD3LR (rev. 1.x)  @ GA-EP45-UD3P (rev. 1.x)   @
GA-EP45-UD3R (rev. 1.x)   @ GA-P45T-ES3G (rev. 1.3) GA-EP45-DS3P (rev. 1.0)
GA-EP45C-DS3 (rev. 1.0) GA-EP45T-UD3P (rev. 1.0) GA-EP45-DS5 (rev. 1.0)
GA-EP45-DS4 (rev. 1.0)  

 

NV Series
Geforce7050/nForce610i GA-73VM-S2 (rev. 1.0) 
Geforce7100/nForce630i GA-73PVM-S2 (rev. 1.0) GA-73PVM-S2H (rev. 1.0)@
Geforce7150/nForce630i GA-73UM-S2H (rev. 1.0) 
Geforce9400 GA-E7AUM-DS2H (rev. 1.0)  @ 
nForce 650i SLI MCP GA-N650SLI-DS4 (rev. 1.0) GA-N650SLI-DS4L (rev. 1.0)
nForce 680i SLI MCP GA-N680SLI-DQ6 (rev. 1.0) GA-N680SLI-DQ6 (rev. 2.0)

 

 

 

Asus

Intel 965 & 3 Series
P5B P5B-E P5B SE
P5B Premium P5B Premium Vista Edition P5B Deluxe/WiFi-AP  @
P5B Deluxe P5B-Plus Vista Edition P5B-E Plus  @
P5K SE P5K Deluxe/WiFi-AP P5K PRO  @
P5K EPU P5K Premium/WiFi-AP P5K WS
P5K3 Premium/WiFi-AP P5K  @ P5K SE EPU
P5K3 Deluxe/WiFi-AP P5KPL SE P5K64 WS
P5KC  @ P5K-E P5K-E/WIFI-AP   @
P5KPL  @ P5KPL/1600  @ P5KPL/EPU
P5KPL-AM EPU P5KPL-AM   @ P5KPL-AM/PS
P5KPL-C P5KPL-C/1600</
Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN