CPU Xeon 771

Thương hiệu: Intel Loại: (Đang cập nhật ...)

Liên hệ

- CPU Xeon 771 sử dụng với main 775: Giga - Asus - Dell - HP....
- Miếng dán chuyển CPU 771 sang 775.
- Xeon E5420, E5410, E5440, E5450, X5450, X3363, X3353, X5460..


chinh-sach
Giao hàng toàn quốc
chinh-sach
Giao hàng ngay sau khi đặt hàng
chinh-sach
Tư vấn 24/7
chinh-sach
Nhà cung cấp xuất hóa đơn cho sản phẩm này

IT365 đã h��t hàng CPU Xeon 771

 

CPU Xeon 771 sử dụng tốt với main 775: Giga - Asus - Dell - HP....

Hướng dẫn lắp đặt:

 

 

Danh sách bios cho main nhận đủ tập lệnh

(tùy theo main có cần hay không, đa số Gigabyte không cần):

 Dùng tính năng tìm kiếm (Ctrl + F) để tìm theo model mainboard. Nếu danh sách phía dưới không có main bạn cần thì vào link sau : Bios cho CPU 771

 

Gigabyte 

965 & 3 Series
  GA-965G-DS3 (rev. 3.3) GA-965G-DS4 (rev. 3.3)
  GA-965P-DQ6 (rev. 3.3) GA-965P-DS3 (rev. 3.3)
GA-965P-DS3P (rev. 3.3) GA-965P-DS4 (rev. 3.3) GA-965P-S3 (rev. 3.3)@
  GA-EG31MF-S2 (rev. 1.x) GA-EG31MF-S2 (rev. 2.0)
GA-EG31M-S2 (rev. 1.0) GA-EG31M-S2 (rev. 2.0) GA-G31M-ES2C (rev. 1.x)  @
GA-G31M-ES2C (rev. 2.x) GA-G31M-ES2L (rev. 1.x)  @ GA-G31M-ES2L (rev. 2.x)  @
GA-G31MF-S2 (rev. 2.0) GA-G31M-S2C (rev. 1.x) GA-G31M-S2L (rev. 1.0)  @
GA-G31MX-S2 (rev. 1.x) GA-G31-S3G (rev. 1.0) GA-G31-S3L (rev. 1.x)
  GA-G33-DS3R (rev. 1.x) GA-G33M-DS2R (rev. 1.x)
GA-G33M-S2 (rev. 1.x) GA-G33M-S2H (rev. 1.x) GA-G33M-S2L (rev. 1.0)
Q35 GA-Q35M-S2 (rev. 1.x) 
  GA-EP31-DS3L (rev. 1.0) GA-EP31-DS3L (rev2.x)
GA-P31-DS3L (rev. 1.x)@ GA-P31-ES3G (rev. 1.x) GA-P31-S3G (rev. 1.0)  @
  GA-EP35C-DS3R (rev. 2.1) GA-EP35-DS3 (rev. 2.1)   @
GA-EP35-DS3L (rev. 1.x)  @ GA-EP35-DS3P (rev. 2.1) GA-EP35-DS3R (rev. 2.1)  @
GA-EP35-DS4 (rev. 2.1) GA-P35C-DS3 (rev. 2.0) GA-P35C-DS3R(rev2.x&1.x)
GA-P35C-S3 (rev. 2.0 & 1.x) GA-P35-DQ6 (rev. 1.x) GA-P35-DS3 (rev2.x&1.0)  @
GA-P35-DS3L (rev.2.0&1.0)  @ GA-P35-DS3P(rev2.x&1.x)   @ GA-P35-DS3R (rev. 2.x&1.0)  @
GA-P35-DS4 (rev. 2.x & 1.x) GA-P35-S3 (rev. 2.0 & 1.0) GA-P35-S3G (rev. 1.0)
GA-P35-S3L (rev. 2.0 & 1.0) GA-P35T-DQ6 (rev. 1.x) GA-P35T-DS3P (rev. 1.0)
GA-P35T-DS4 (rev. 1.0)  

 

4 Series
  GA-EP41-UD3L (rev. 1.x&3.3) GA-G41M-Combo (rev. 1.3)
GA-G41M-Combo (rev. 1.4) GA-G41M-Combo (rev. 2.0) GA-G41MT-S2PT (rev. 1.0)
GA-G41MT-S2PT (rev. 1.1) GA-G41MT-S2PT (rev. 2.0) GA-G41MT-S2PT (rev. 2.1)
GA-P41T-D3P (rev. 1.3) GA-P41T-D3P (rev. 1.4 & 1.5) GA-P41T-D3P (rev. 1.6)
GA-G41MT-S2 (rev. 1.x)  @ GA-G41MT-S2 (rev. 2.1) GA-EG41MFT-US2H (rev. 1.x)
GA-G41MT-S2P (rev. 1.x)  @ GA-P41T-USB3L (rev. 1.x) GA-G41MT-D3PT (rev. 1.3)
GA-G41MT-D3V (rev. 1.3) GA-G41MT-USB3 (rev. 1.3) GA-EP41T-USB3 (rev. 1.3)
GA-EP41T-USB3 (rev. 1.0) GA-G41MT-D3P (rev. 1.3) GA-P41-ES3G (rev. 1.x)
GA-P41T-D3 (rev. 1.3 & 1.4) GA-G41M-ES2L (rev. 1.x)  @ GA-EP41T-UD3L (rev. 1.x)
GA-G41MT-D3 (rev. 1.3) GA-G41MT-ES2L (rev. 1.x) GA-EG41MF-US2H (rev. 1.x)
GA-G41M-ES2H (rev. 1.x) GA-P41T-ES3G (rev. 1.x) GA-G41MT-ES2H (rev. 1.0)
GA-EP41-US3L (rev. 1.0) GA-EG41M-US2H (rev. 1.0) GA-EG41MF-S2H (rev. 1.0)
GA-EG41M-S2H (rev. 1.0)  
  GA-EG43M-S2H (rev. 1.x) 
  GA-EG45M-DS2H (rev. 1.0) GA-EG45M-UD2H (rev. 1.0)  @
Q45 GA-EQ45M-S2 (rev. 1.0) GA-EQ45M-S2 (rev. 2.x)
  GA-EP43C-DS3 (rev. 1.0) GA-EP43-DS3 (rev. 1.0)
GA-EP43-DS3L (rev. 1.0)  @ GA-EP43-DS3LR (rev. 1.0) GA-EP43-DS3R (rev. 1.0)
GA-EP43-S3L (rev. 1.0) GA-EP43T-S3L (rev. 1.x)  @ GA-EP43T-UD3L (rev. 1.x)  @
GA-EP43T-USB3 (rev2.0 &1.0) GA-EP43-UD3L (rev. 1.x) GA-EP43-US3L (rev. 1.x)  @
GA-P43-ES3G (rev. 1.x)@ GA-P43T-ES3G (rev. 1.x)  @ 
  GA-EP45C-DS3R (rev. 1.0) GA-EP45-DQ6 (rev. 1.0)
GA-EP45-DS3 (rev. 1.0) GA-EP45-DS3L (rev. 1.0) GA-EP45-DS3LR (rev. 1.0)
GA-EP45-DS3R (rev. 1.0)  @ GA-EP45-DS4P (rev. 1.0) GA-EP45-EXTREME (rev. 1.0)
GA-EP45T-EXTREME (rev. 1.0)  @ GA-EP45T-UD3LR (rev. 1.x) GA-EP45T-UD3R (rev. 1.0)  @
GA-EP45-UD3L (rev. 1.x)  @ GA-EP45-UD3LR (rev. 1.x)  @ GA-EP45-UD3P (rev. 1.x)   @
GA-EP45-UD3R (rev. 1.x)   @ GA-P45T-ES3G (rev. 1.3) GA-EP45-DS3P (rev. 1.0)
GA-EP45C-DS3 (rev. 1.0) GA-EP45T-UD3P (rev. 1.0) GA-EP45-DS5 (rev. 1.0)
GA-EP45-DS4 (rev. 1.0)  

 

NV Series
Geforce7050/nForce610i GA-73VM-S2 (rev. 1.0) 
Geforce7100/nForce630i GA-73PVM-S2 (rev. 1.0) GA-73PVM-S2H (rev. 1.0)@
Geforce7150/nForce630i GA-73UM-S2H (rev. 1.0) 
Geforce9400 GA-E7AUM-DS2H (rev. 1.0)  @ 
nForce 650i SLI MCP GA-N650SLI-DS4 (rev. 1.0) GA-N650SLI-DS4L (rev. 1.0)
nForce 680i SLI MCP GA-N680SLI-DQ6 (rev. 1.0) GA-N680SLI-DQ6 (rev. 2.0)

 

 

 

Asus

Intel 965 & 3 Series
P5B P5B-E P5B SE
P5B Premium P5B Premium Vista Edition P5B Deluxe/WiFi-AP  @
P5B Deluxe P5B-Plus Vista Edition P5B-E Plus  @
P5K SE P5K Deluxe/WiFi-AP P5K PRO  @
P5K EPU P5K Premium/WiFi-AP P5K WS
P5K3 Premium/WiFi-AP P5K  @ P5K SE EPU
P5K3 Deluxe/WiFi-AP P5KPL SE P5K64 WS
P5KC  @ P5K-E P5K-E/WIFI-AP   @
P5KPL  @ P5KPL/1600  @ P5KPL/EPU
P5KPL-AM EPU P5KPL-AM   @ P5KPL-AM/PS
P5KPL-C P5KPL-C/1600 P5KPL-CM
 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: