BẢNG GIÁ BÁN NGÀY: 31/01/2023

Mã SP
Thiết bị & mô tả
Đơn giáBảo hành
Server Rack
Máy chủ Dell C6420 4 node: Xeon Gold 6138 – Platinum 813665,600,000 đ1 năm
Máy chủ Dell R730XD: Xeon E5 v4 | DDR4 32GB | Raid H73015,900,000 đ1 năm
Máy chủ Dell R630: Xeon E5 v4 | DDR4 32GB | Raid H73015,200,000 đ1 năm
Máy chủ HP DL380 G9, rack 2U, support GPU: Xeon E5 v4 | DDR4 32GB11,700,000 đ1 năm
Máy chủ HP DL360 G9: Xeon E5 v4 | DDR4 32GB | Raid P44010,900,000 đ1 năm
Máy chủ Lenovo RD350X: Xeon E5 v3 | DDR4 32GB. Support U2 NVMe7,000,000 đ1 năm
Máy chủ Lenovo RD450X: Xeon E5 v3 | DDR4 32GB8,900,000 đ1 năm
SR018Barebone Dell C6420 4 node: 8 x heatsink, 12 x tray 2.5″, 2 x PSU 1.600w34,000,000 đ1 năm
SR006Barebone Dell R730XD: 2 x heatsink, 12 x tray 3.5″, Raid H730, 2 x PSU 750W13,300,000 đ1 năm
SR002Barebone Dell R630: 2 x heatsink, 8 x tray 2.5″, Raid H730 1GB, 2 x PSU 750W9,300,000 đ1 năm
SR020Barebone HP DL380 G9: 2 x heatsink, 4 x tray 2.5″, Raid P440 2GB, 2 x PSU 500W7,500,000 đ1 năm
SR010Barebone HP DL360 G9: 2 x heatsink, 4 x tray 2.5″, Raid P440 2GB, 2 x PSU 500W6,500,000 đ1 năm
SR015Barebone Lenovo RD450X: 2 x heatsink, 12 x tray 3.5″, Raid LSI 2308, 2 x PSU 550W5,500,000 đ1 năm
SR014Barebone Lenovo RD350X: 2 x heatsink, 8 x tray 2.5″, 2 x PSU 550W. Support U2 NVMe4,800,000 đ1 năm
Server Tower
Máy chủ Asus Z11PA-D8C26,700,000 đ3 năm
Máy chủ Supermicro X11SPL17,450,000 đ1 năm
Máy chủ Lenovo RD450X Tower8,200,000 đ1 năm
PC Render - Đồ Họa
PC Đồ Họa 1: Xeon E5-2697v3, DDR4 32GB8,350,000 đ1 năm
PC Render: Dual Xeon Gold, DDR4 32GB, Quadro 4GB29,050,000 đ1 năm
Server Render: Dual E5 2697v4, DDR4 32GB, Quadro 2GB15,750,000 đ1 năm
PC Render: Dual E5 2696v4, DDR4 32GB, Quadro 4GB19,200,000 đ1 năm
PC Giả lập Gaming
PC Huananzhi X99-BD3: Xeon E5-2673v3, DDR3 16GB, VGA 2GB6,200,000 đ1 năm
PC Huananzhi X99-BD4: Xeon V3, DDR4 16GB, VGA 2GB6,400,000 đ1 năm
PC Giả lập Huananzhi X99-F8D Plus: Dual 2696v4, DDR4 128GB, VGA 12GB27,000,000 đ1 năm
PC Giả lập Huananzhi X99-T8D: Dual V3, DDR3 64GB, VGA 8GB10,500,000 đ1 năm
PC Giả lập Huananzhi X99-F8D: Dual V3, DDR4 64GB, VGA 8GB11,650,000 đ1 năm
PC Giả lập Huananzhi X99-F8D Plus: Dual V4, DDR4 64GB, VGA 12GB14,100,000 đ1 năm
PC Giả lập Kllisre ZX-DU99D4: Dual V3, DDR4 64GB, VGA 8GB10,800,000 đ1 năm
PC Pi node
Máy chủ Pi node: Dual 2683v3, DDR4 32GB, SSD 500GB9,300,000 đ1 năm
PC Pi node: Dual V4, DDR4 64GB, SSD 900GB12,200,000 đ1 năm
PC Pi node: Xeon V4, DDR4 64GB, SSD 512GB7,550,000 đ1 năm
PC Pi node: Dual V3, DDR4 64GB, SSD 512GB10,150,000 đ1 năm
Mainboard
MB007Mainboard Lenovo RD450X2,800,000 đ1 năm
MB025Mainboard Huananzhi X99-F8D Plus, phase VRM 8+83,400,000 đ1 năm
MB005Mainboard Huananzhi X99-F8D3,100,000 đ1 năm
MB024Mainboard Huananzhi X99-T8D, support E5 v3 & DDR32,950,000 đ1 năm
MB006Mainboard Kllisre ZX-DU99D42,200,000 đ1 năm
MB004Mainboard Huananzhi X99-BD41,900,000 đ1 năm
MB023Mainboard Huananzhi X99-BD3, support E5 v3 & DDR31,800,000 đ1 năm
MB017Mainboard Supermicro X10SLH-LN6TF2,400,000 đ1 năm
MB021Mainboard Asus Z11PA-D8C11,300,000 đ3 năm
MB020Mainboard Asus Z10PC-D86,500,000 đ1 năm
MB010Mainboard Supermicro X11SPL-F8,900,000 đ3 năm
CPU Xeon
CP037CPU Xeon Platinum 8136, 28C/56T 2.0Ghz – 3.5Ghz, 38.5MB12,500,000 đ1 năm
CP036CPU Xeon Gold 6138, 20C/40T 2.0Ghz – 3.7Ghz, 27.5MB4,600,000 đ1 năm
CP035CPU Xeon Gold 6126F, 12C/24T 2.6Ghz – 3.7Ghz, 19.25MB3,100,000 đ1 năm
CP031CPU Xeon E5-2696v4, 22C/44T 2.2Ghz – 3.6Ghz, 55MB4,900,000 đ1 năm
CP039CPU Xeon E5-2697v4, 18C/36T 2.3Ghz – 3.6Ghz, 45MB2,800,000 đ1 năm
CP018CPU Xeon E5-2673v4, 20C/40T 2.3Ghz – 3.5Ghz, 50MB3,150,000 đ1 năm
CP023CPU Xeon E5-2680v4, 14C/28T 2.4Ghz – 3.3Ghz, 35MB1,200,000 đ1 năm
CP045CPU Xeon E5-2690v4, 14C/28T 2.6Ghz – 3.5Ghz, 35MB1,750,000 đ1 năm
CP033CPU Xeon E5-2698v3, 16C/32T 2.3Ghz – 3.6Ghz, 40MB1,300,000 đ1 năm
CP032CPU Xeon E5-2697v3, 14C/28T 2.6Ghz – 3.6Ghz, 35MB1,050,000 đ1 năm
CP027CPU Xeon E5-2690v3, 12C/24T 2.6Ghz – 3.5Ghz, 30MB950,000 đ1 năm
CP028CPU Xeon E5-2695v3, 14C/28T 2.3Ghz – 3.3Ghz, 35MB1,150,000 đ1 năm
CP024CPU Xeon E5-2683v3, 14C/28T 2.0Ghz – 3.0Ghz, 35MB800,000 đ1 năm
CP022CPU Xeon E5-2680v3, 12C/24T 2.5Ghz – 3.3Ghz, 30MB750,000 đ1 năm
CP016CPU Xeon E5-2673v3, 12C/24T 2.4Ghz – 3.1Ghz, 30MB800,000 đ1 năm
CP052CPU Xeon E5-2667v3, 8C/16T 3.2Ghz – 3.6Ghz, 20MB650,000 đ1 năm
CP001CPU Xeon E3-1220v3, 4C/4T 3.1Ghz – 3.5Ghz, 8MB650,000 đ1 năm
CP025CPU Xeon E5-2683v4, 16C/32T 2.1Ghz – 3.0Ghz, 40MB1,850,000 đ1 năm
RAM ECC
RA021RAM Samsung DDR4 ECC Registered 64GB 3200AA4,650,000 đ3 năm
RA020RAM Samsung DDR4 ECC Registered 32GB 3200AA2,350,000 đ3 năm
RA012RAM DDR4 ECC Registered 32GB 2666V1,650,000 đ1 năm
RA008RAM DDR4 ECC Registered 32GB 2400T1,350,000 đ1 năm
RA011RAM DDR4 ECC Registered 32GB 2133P1,050,000 đ1 năm
RA006RAM DDR4 ECC Registered 16GB 2666V850,000 đ1 năm
RA004RAM DDR4 ECC Registered 16GB 2400T700,000 đ1 năm
RA005RAM DDR4 ECC Registered 16GB 2133P500,000 đ1 năm
RA010RAM DDR3 ECC Registered 32GB 14900L950,000 đ1 năm
RA009RAM DDR3 ECC Registered 32GB 12800L850,000 đ1 năm
RA003RAM DDR3 ECC Registered 16GB 14900R420,000 đ1 năm
RA002RAM DDR3 ECC Registered 16GB 12800R350,000 đ1 năm
RA017RAM DDR4 ECC Registered 8GB 2133P350,000 đ1 năm
RA018RAM DDR4 ECC Registered 8GB 2400T500,000 đ1 năm
NIC - Card mạng
NI019Card mạng Mellanox MCX354A, 2 port 40G QSFP+1,500,000 đ1 năm
NI002Card mạng Dell 57810S, 2 port 10G RJ451,000,000 đ1 năm
NI004Card mạng Intel X710, Dell 68M95 4 port 10G SFP+3,500,000 đ1 năm
NI023Card mạng Supermicro AOC-STGN-I2S, 2 port 10Gb SFP+1,800,000 đ1 năm
NI003Card mạng Dell 57810S, 2 port 10G SFP+1,000,000 đ1 năm
NI016Card mạng Intel X520-DA2, 2 port 10G SFP+1,800,000 đ1 năm
NI011Card mạng HP 560SFP+ 2 port 10Gb, chip Intel 825991,600,000 đ1 năm
NI008Card mạng HP 530FLR, 2 port10G SFP+650,000 đ1 năm
NI009Card mạng HP 544FLR, 2 port 40G QSFP450,000 đ1 năm
NI014Card mạng Intel i340-T2, 2 port 1G RJ45700,000 đ1 năm
Ổ cứng HDD
HD003HDD Western Purple 10TB WD101PURZ5,600,000 đ3 năm
HD030HDD WD Ultrastar HC550 16TB 3.5″6,200,000 đ3 năm
HD039HDD WD Ultrastar HC550 16TB 3.5″, like new date 20214,700,000 đ3 năm
HD024HDD WD Ultrastar HC550 18TB 3.5″7,200,000 đ3 năm
HD005HDD WD Ultrastar HC530 14TB 3.5″3,600,000 đ1 năm
HD001HDD SAS 1.2TB 2.5″1,200,000 đ1 năm
HD020HDD SAS 900GB 2.5″900,000 đ1 năm
HD014HDD SAS 600GB 2.5″600,000 đ1 năm
HD013HDD HP Sata 500GB 2.5″550,000 đ1 năm
HD022HDD WD Ultrastar HC330 10TB 3.5″3,300,000 đ1 năm
HD017HDD WD Ultrastar HC320 8TB 3.5″4,500,000 đ3 năm
HD004HDD Western Purple 12TB WD121PURZ6,800,000 đ3 năm
Ổ cứng SSD
SS048SSD NVMe U2 WD Ultrastar DC SN640 7.68TB 2.5″7,100,000 đ3 năm
SS028SSD Samsung PM893 480GB 6Gbps Sata1,900,000 đ3 năm
SS044SSD Samsung PM893 1.92TB 6Gbps Sata5,500,000 đ3 năm
SS029SSD Samsung PM893 960GB 6Gbps Sata3,300,000 đ3 năm
SS006SSD SAS 800GB 12Gbps2,900,000 đ1 năm
SS005SSD SAS 400GB 12Gbps1,600,000 đ1 năm
SS033SSD NVMe Samsung PM983a 900GB1,650,000 đ1 năm
SS041SSD Sabrent Rocket 500GB NVMe 4.0, Ram cache 4GB1,100,000 đ1 năm
SS053SSD NVME U2 Samsung PM953 1.92TB2,600,000 đ1 năm
SS038SSD NVMe WD SN530 256GB500,000 đ1 năm
SS034SSD NVMe Samsung PM991 256GB550,000 đ1 năm
CH003Card chuyển SSD NVMe Asus HYPER M.2 X16 GEN 4650,000 đ1 năm
SS042SSD SAS Samsung PM1645 3.2TB 12Gbps8,500,000 đ1 năm
Switch
SW004Switch Cisco N2K-C2248PQ-10GE, 48 port 10G SFP+, 4 port 40G QSFP+12,500,000 đ1 năm
SW022Switch Cisco Nexus N9K-C9336PQ25,000,000 đ1 năm
SW023Switch Cisco Nexus N9K-C9364C, 64 port 100G QSFP155,000,000 đ1 năm
SW002Switch Aruba S2500-48T-4x10G, 48P 1Gb + 4P 10Gb, new 100%4,900,000 đ1 năm
SW003Switch Aruba S2500-48P-US, 48 port 1G poe+, 4 port 10G5,900,000 đ1 năm
Router - Firewall
RO001Router Pfsense J4125, DDR4 4GB, SSD 16GB, 4 cổng mạng 2.5G3,500,000 đ1 năm
RO009Router N4000, DDR4 4GB | SSD 64GB | 4 NIC 2.5G3,300,000 đ1 năm
Access Point - Wifi
AP002Wifi Aerohive AP230450,000 đ1 tháng
AP012Wifi Aruba AP-3351,850,000 đ1 năm
AP008Wifi Aruba AP-225950,000 đ1 năm
Cable - Module
MD001Module quang Avago AFBR-79EQPZ-FB1 40Gbps600,000 đ1 năm
MD013Module quang Intel FTLX8571D3BCVIT1300,000 đ1 năm
CA016Dây nhảy quang LC – LC MM OM3 dài 3m70,000 đ1 tháng
MD021Module quang HPE 10Gb SR SFP+ 455885-001350,000 đ1 năm
MD005Module quang Cisco SFP-10G-SR250,000 đ1 năm
MD003Module quang AOI A7EL-SN85-ADMA150,000 đ1 năm
MD012Module quang Intel SPTSBP2CLCKS 100G-CWDM4450,000 đ1 năm
MD006Module quang Cisco GLC-SX-MM120,000 đ1 năm
MD002Module quang AOI A7EL-LND3-ADMA LR 1310nm350,000 đ1 năm
CA010Cáp DAC Dell 5NP8R QSFP 40Gb dài 1m400,000 đ1 năm
CA009Cáp DAC Cisco QSFP-H40G-CU5M, 40Gbps dài 5m1,100,000 đ1 năm
CA008Cáp DAC Cisco QSFP-H40G-CU3M 40Gb dài 3m850,000 đ1 năm
CA005Cáp DAC Cisco SFP-H10GB-CU3M, 10Gbps dài 3m350,000 đ1 năm
CA003Cáp DAC Cisco QSFP-4SFP10G-CU3M dài 3m1,150,000 đ1 năm
CA002Cáp DAC Dell 3Y7M5 QSFP 40Gb dài 1m650,000 đ1 năm
CA001Cáp DAC Dell 2JYKY QSP 40Gb dài 3m450,000 đ1 năm
Các linh kiện khác
LD009Màn hình MSI PRO MP242 23.8 inch FHD 75hz IPS đồ họa3 năm
LD008Màn hình MSI PRO MP242C 24″ 75Hz Cong3 năm
TA013Tản nhiệt nước Thermalright Aqua Elite 240 Black ARGB1,100,000 đ1 năm
TA010Tản nhiệt Thermalright Peerless Assassin 120 SE Black650,000 đ3 năm
TA006Tản nhiệt Thermalright Assassin King 120 SE350,000 đ3 năm
TA001Tản nhiệt Thermalright Assassin X 120 Refined SE300,000 đ3 năm
TA002Tản nhiệt Intel socket 3647800,000 đ3 năm
VG007VGA Manli RTX 2060 12GB5,800,000 đ2 năm
VG031VGA MSI RX 580 ARMOR 8GB OC1,500,000 đ1 năm
VG030VGA AMD RX570 8GB, hàng cũ BH 1 tháng1,000,000 đ1 tháng
VG018VGA Quadro K4200 4GB DDR52,300,000 đ1 năm
VG025VGA AMD R7 450 4GB DDR51,050,000 đ1 năm
VG012VGA GT730 2GB DDR5600,000 đ1 năm
VG020VGA Quadro K620 2GB DDR3900,000 đ1 năm
VG026VGA AMD FirePro S7000 4GB1,750,000 đ1 năm
PS022Nguồn Cooler Master DPS-750AB-40 D 750W Platinum1,450,000 đ3 năm
PS011Nguồn EVGA 600B 600W Bronze850,000 đ3 năm
PS004Nguồn CoolerMaster MWE v2 750 BRONZE1,600,000 đ3 năm
PS007Nguồn Cooler Master Elite V3 PC700900,000 đ3 năm
CS024Case Deepcool CC560, kèm 4 FAN850,000 đ3 năm
CS011Case Sama Buffalo, 10 HDD 3.5″, kèm 4 FAN950,000 đ3 năm
CS021Case Deepcool E-Shield, kèm 3 FAN850,000 đ3 năm
CS023Case Infinity Revenge Pro, 9 x HDD 3.5″, kèm 4 FAN1,900,000 đ3 năm
KB002Bàn phím DARE-U LK185120,000 đ1 năm
MS001Chuột DARE-U LM10380,000 đ1 năm
KB001Bàn phím DARE-U LK145280,000 đ1 năm