BẢNG GIÁ BÁN NGÀY: 04/10/2022

Mã SP
Thiết bị & mô tả
Đơn giáBảo hành
Server Rack
Máy chủ Dell C6420 4 node: Xeon Gold 6138 – Platinum 813694,600,000 đ1 năm
Máy chủ Dell R730XD: Xeon E5 v4 | DDR4 32GB | Raid H73018,100,000 đ1 năm
Máy chủ Dell R630: Xeon E5 v4 | DDR4 32GB | Raid H73013,900,000 đ1 năm
Máy chủ Lenovo RD350X: Xeon E5 v3 | DDR4 32GB8,000,000 đ1 năm
Máy chủ Lenovo RD450X: Xeon E5 v3 | DDR4 32GB8,900,000 đ1 năm
Máy chủ HP DL360 G9: Xeon E5 v4 | DDR4 32GB | Raid P44010,900,000 đ1 năm
SR018Barebone Dell C6420 4 node: 8 x heatsink, 12 x tray 2.5″, 2 x PSU 1.600w33,000,000 đ1 năm
SR006Barebone Dell R730XD: 2 x heatsink, 12 x tray 3.5″, Raid H730, 2 x PSU 750W15,000,000 đ1 năm
SR015Barebone Lenovo RD450X: 2 x heatsink, 12 x tray 3.5″, Raid 6805T, 2 x PSU 550W6,300,000 đ1 năm
SR014Barebone Lenovo RD350X: 2 x heatsink, 8 x tray 2.5″, Raid 6805T, 2 x PSU 550W5,400,000 đ1 năm
SR002Barebone Dell R630: 2 x heatsink, 8 x tray 2.5″, Raid H730 1GB, 2 x PSU 750W10,800,000 đ1 năm
SR010Barebone HP DL360 G9: 2 x heatsink, 4 x tray 2.5″, Raid P440 2GB, 2 x PSU 500W7,800,000 đ1 năm
Server Tower
Máy chủ Asus Z11PA-D8C31,450,000 đ1 tháng
Máy chủ Supermicro X11SPL19,250,000 đ1 năm
Máy chủ Lenovo RD450X Tower9,850,000 đ1 năm
PC Giả lập Gaming
PC Huananzhi X99-BD3: Xeon E5-2673v3, DDR3 16GB, VGA 2GB6,650,000 đ1 năm
PC Huananzhi X99-BD4: Xeon V3, DDR4 16GB, VGA 2GB6,850,000 đ1 năm
PC Giả lập Huananzhi X99-F8D Plus: Dual 2696v4, DDR4 128GB, VGA 12GB29,050,000 đ1 năm
PC Giả lập Huananzhi X99-T8D: Dual V3, DDR3 64GB, VGA 4GB11,850,000 đ1 năm
PC Giả lập Huananzhi X99-F8D: Dual V3, DDR4 64GB, VGA 4GB12,750,000 đ1 năm
PC Giả lập Huananzhi X99-F8D: Dual V4, DDR4 64GB, VGA 12GB23,300,000 đ1 năm
PC Giả lập Kllisre ZX-DU99D4: Dual V3, DDR4 64GB, VGA 4GB10,350,000 đ1 năm
PC Render - Đồ Họa
PC Đồ Họa 1: Xeon E5-2697v3, DDR4 32GB10,050,000 đ1 năm
PC Render: Dual Xeon Gold, DDR4 32GB, Quadro 4GB35,200,000 đ1 năm
PC Render: Dual E5 2696v4, DDR4 32GB, Quadro 4GB19,550,000 đ1 năm
PC Render: Dual E5 2680v4, DDR4 32GB, Quadro 4GB14,750,000 đ1 năm
PC Pi node
Máy chủ Pi node: Dual 2683v3, DDR4 32GB, SSD 900GB11,650,000 đ1 năm
PC Pi node: Dual V4, DDR4 64GB, SSD 900GB13,600,000 đ1 năm
PC Pi node: Xeon V4, DDR4 64GB, SSD 512GB8,400,000 đ1 năm
PC Pi node: Dual V3, DDR4 64GB, SSD 512GB10,750,000 đ1 năm
Mainboard
MB007Mainboard Lenovo RD450X4,300,000 đ1 năm
MB021Mainboard Asus Z11PA-D8C12,500,000 đ3 năm
MB025Mainboard Huananzhi X99-F8D Plus, phase VRM 8+83,850,000 đ1 năm
MB005Mainboard Huananzhi X99-F8D3,300,000 đ1 năm
MB024Mainboard Huananzhi X99-T8D, support E5 v3 & DDR33,300,000 đ1 năm
MB006Mainboard Kllisre ZX-DU99D42,400,000 đ1 năm
MB004Mainboard Huananzhi X99-BD42,050,000 đ1 năm
MB023Mainboard Huananzhi X99-BD3, support E5 v3 & DDR32,050,000 đ1 năm
MB017Mainboard Supermicro X10SLH-LN6TF2,800,000 đ1 năm
MB020Mainboard Asus Z10PC-D86,500,000 đ1 năm
MB010Mainboard Supermicro X11SPL-F8,900,000 đ3 năm
CPU Xeon
CP037CPU Xeon Platinum 8136, 28C/56T 2.0Ghz – 3.5Ghz, 38.5MB13,500,000 đ1 năm
CP036CPU Xeon Gold 6138, 20C/40T 2.0Ghz – 3.7Ghz, 27.5MB6,800,000 đ1 năm
CP035CPU Xeon Gold 6126F, 12C/24T 2.6Ghz – 3.7Ghz, 19.25MB3,300,000 đ1 năm
CP031CPU Xeon E5-2696v4, 22C/44T 2.2Ghz – 3.6Ghz, 55MB4,350,000 đ1 năm
CP039CPU Xeon E5-2697v4, 18C/36T 2.3Ghz – 3.6Ghz, 45MB2,700,000 đ1 năm
CP018CPU Xeon E5-2673v4, 20C/40T 2.3Ghz – 3.5Ghz, 50MB3,800,000 đ1 năm
CP023CPU Xeon E5-2680v4, 14C/28T 2.4Ghz – 3.3Ghz, 35MB2,100,000 đ1 năm
CP025CPU Xeon E5-2683v4, 16C/32T 2.1Ghz – 3.0Ghz, 40MB2,150,000 đ1 năm
CP033CPU Xeon E5-2698v3, 16C/32T 2.3Ghz – 3.6Ghz, 40MB1,700,000 đ1 năm
CP032CPU Xeon E5-2697v3, 14C/28T 2.6Ghz – 3.6Ghz, 35MB1,650,000 đ1 năm
CP027CPU Xeon E5-2690v3, 12C/24T 2.6Ghz – 3.5Ghz, 30MB1,250,000 đ1 năm
CP028CPU Xeon E5-2695v3, 14C/28T 2.3Ghz – 3.3Ghz, 35MB1,250,000 đ1 năm
CP024CPU Xeon E5-2683v3, 14C/28T 2.0Ghz – 3.0Ghz, 35MB950,000 đ1 năm
CP022CPU Xeon E5-2680v3, 12C/24T 2.5Ghz – 3.3Ghz, 30MB900,000 đ1 năm
CP012CPU Xeon E5-2666v3, 10C/20T 2.9Ghz – 3.5Ghz, 25MB750,000 đ1 năm
CP016CPU Xeon E5-2673v3, 12C/24T 2.4Ghz – 3.1Ghz, 30MB950,000 đ1 năm
CP015CPU Xeon E5-2670v3, 12C/24T 2.3Ghz – 3.1Ghz, 30MB650,000 đ1 năm
CP010CPU Xeon E5-2660v3, 10C/20T 2.6Ghz – 3.3Ghz, 25MB650,000 đ1 năm
CP001CPU Xeon E3-1220v3, 4C/4T 3.1Ghz – 3.5Ghz, 8MB650,000 đ1 năm
CP014CPU Xeon E5-2670v2, 10C/20T 2.5Ghz – 3.3Ghz, 25MB700,000 đ1 năm
RAM ECC
RA008RAM DDR4 ECC Registered 32GB 2400T1,650,000 đ1 năm
RA012RAM DDR4 ECC Registered 32GB 2666V1,950,000 đ1 năm
RA011RAM DDR4 ECC Registered 32GB 2133P1,350,000 đ1 năm
RA006RAM DDR4 ECC Registered 16GB 2666V900,000 đ1 năm
RA004RAM DDR4 ECC Registered 16GB 2400T750,000 đ1 năm
RA005RAM DDR4 ECC Registered 16GB 2133P650,000 đ1 năm
RA018RAM DDR4 ECC Registered 8GB 2400T500,000 đ1 năm
RA017RAM DDR4 ECC Registered 8GB 2133P450,000 đ1 năm
RA010RAM DDR3 ECC Registered 32GB 14900L1,050,000 đ1 năm
RA009RAM DDR3 ECC Registered 32GB 12800L950,000 đ1 năm
RA003RAM DDR3 ECC Registered 16GB 14900R500,000 đ1 năm
RA002RAM DDR3 ECC Registered 16GB 12800R400,000 đ1 năm
NIC - Card mạng
NI019Card mạng Mellanox MCX354A, 2 port 40G QSFP+1,500,000 đ1 năm
NI002Card mạng Dell 57810S, 2 port 10G RJ451,200,000 đ1 năm
NI004Card mạng Intel X710, Dell 68M95 4 port 10G SFP+3,200,000 đ1 năm
NI023Card mạng Supermicro AOC-STGN-I2S, 2 port 10Gb SFP+1,800,000 đ1 năm
NI003Card mạng Dell 57810S, 2 port 10G SFP+1,200,000 đ1 năm
NI016Card mạng Intel X520-DA2, 2 port 10G SFP+1,800,000 đ1 năm
NI008Card mạng HP 530FLR, 2 port10G SFP+750,000 đ1 năm
NI009Card mạng HP 544FLR, 2 port 40G QSFP450,000 đ1 năm
NI014Card mạng Intel i340-T2, 2 port 1G RJ45700,000 đ1 năm
Ổ cứng HDD
HD030HDD WD Ultrastar HC550 16TB 3.5″6,900,000 đ5 năm
HD024HDD WD Ultrastar HC550 18TB 3.5″9,600,000 đ3 năm
HD003HDD Western Purple 10TB WD101PURZ5,600,000 đ3 năm
HD001HDD SAS 1.2TB 2.5″1,200,000 đ1 năm
HD020HDD SAS 900GB 2.5″900,000 đ1 năm
HD014HDD SAS 600GB 2.5″600,000 đ1 năm
HD013HDD HP Sata 500GB 2.5″550,000 đ1 năm
HD004HDD Western Purple 12TB WD121PURZ6,800,000 đ3 năm
Ổ cứng SSD
SS006SSD SAS 800GB 12Gbps2,800,000 đ1 năm
SS042SSD SAS Samsung PM1645 3.2TB 12Gbps8,500,000 đ1 năm
SS035SSD NVMe Samsung PM9A1 512GB1,550,000 đ1 năm
SS005SSD SAS 400GB 12Gbps1,600,000 đ1 năm
SS003SSD SAS 200GB 12Gbps750,000 đ1 năm
SS033SSD NVMe Samsung PM983a 900GB1,700,000 đ1 năm
SS032SSD NVMe Samsung PM981a 512GB1,350,000 đ1 năm
SS038SSD NVMe WD SN530 256GB550,000 đ1 năm
SS034SSD NVMe Samsung PM991 256GB650,000 đ1 năm
SS030SSD NVMe Samsung PM961 256GB700,000 đ1 năm
SS031SSD NVMe Samsung PM981a 256GB800,000 đ1 năm
SS015SSD Intel S3500 1.6TB Sata1,300,000 đ1 năm
SS016SSD Intel Pro S2500 240GB550,000 đ1 năm
SS018SSD Kingston A400 480GB1,100,000 đ3 năm
Switch
SW004Switch Cisco N2K-C2248PQ-10GE, 48 port 10G SFP+, 4 port 40G QSFP+10,500,000 đ1 năm
SW022Switch Cisco Nexus N9K-C9336PQ25,000,000 đ1 năm
SW023Switch Cisco Nexus N9K-C9364C, 64 port 100G QSFP175,000,000 đ1 năm
SW003Switch Aruba S2500-48P-US, 48 port 1G poe+, 4 port 10G6,900,000 đ1 năm
Router - Firewall
RO001Router J4125, DDR4 4GB, SSD 16GB, 4 cổng mạng 2.5G3,700,000 đ1 năm
RO009Router N4000, DDR4 4GB | SSD 64GB | 4 NIC 2.5G3,300,000 đ1 năm
Access Point - Wifi
AP002Wifi Aerohive AP230450,000 đ1 tháng
AP012Wifi Aruba AP-3352,600,000 đ1 năm
AP008Wifi Aruba AP-2251,400,000 đ1 năm
Cable - Module
MD001Module quang Avago AFBR-79EQPZ-FB1 40Gbps550,000 đ1 năm
MD013Module quang Intel FTLX8571D3BCVIT1300,000 đ1 năm
CA016Dây nhảy quang LC – LC MM OM3 dài 3m70,000 đ1 tháng
MD021Module quang HPE 10Gb SR SFP+ 455885-001350,000 đ1 năm
MD005Module quang Cisco SFP-10G-SR300,000 đ1 năm
MD003Module quang AOI A7EL-SN85-ADMA150,000 đ1 năm
MD012Module quang Intel SPTSBP2CLCKS 100G-CWDM4450,000 đ1 năm
MD006Module quang Cisco GLC-SX-MM120,000 đ1 năm
MD002Module quang AOI A7EL-LND3-ADMA LR 1310nm350,000 đ1 năm
CA010Cáp DAC Dell 5NP8R QSFP 40Gb dài 1m320,000 đ1 năm
CA009Cáp DAC Cisco QSFP-H40G-CU5M, 40Gbps dài 5m1,100,000 đ1 năm
CA008Cáp DAC Cisco QSFP-H40G-CU3M 40Gb dài 3m950,000 đ1 năm
CA005Cáp DAC Cisco SFP-H10GB-CU3M, 10Gbps dài 3m330,000 đ1 năm
CA003Cáp DAC Cisco QSFP-4SFP10G-CU3M dài 3m1,150,000 đ1 năm
CA002Cáp DAC Dell 3Y7M5 QSFP 40Gb dài 1m550,000 đ1 năm
CA001Cáp DAC Dell 2JYKY QSP 40Gb dài 3m350,000 đ1 năm
Các linh kiện khác
CS024Case Deepcool CC560, kèm 4 FAN900,000 đ3 năm
CS022Case Deepcool E-Shield, kèm 4 FAN950,000 đ3 năm
CS011Case Sama Buffalo, 10 HDD 3.5″, kèm 4 FAN950,000 đ3 năm
TA013Tản nhiệt nước Thermalright Aqua Elite 240 Black ARGB1,100,000 đ1 năm
TA010Tản nhiệt Thermalright Peerless Assassin 120 SE Black650,000 đ3 năm
TA006Tản nhiệt Thermalright Assassin King 120 SE350,000 đ3 năm
TA001Tản nhiệt Thermalright Assassin X 120 Refined SE300,000 đ3 năm
TA003Tản nhiệt Cooler Master T400i300,000 đ3 năm
PS005Nguồn CoolerMaster MWE v2 750 BRONZE1,550,000 đ3 năm
PS007Nguồn Cooler Master Elite V3 PC700900,000 đ3 năm
MS001Chuột DARE-U LM10380,000 đ1 năm
VG007VGA Manli RTX 2060 12GB5,900,000 đ2 năm
VG030VGA AMD RX570 8GB, hàng cũ BH 1 tháng1,000,000 đ1 tháng
VG012VGA GT730 2GB DDR5650,000 đ1 năm
VG016VGA Quadro K2200 4GB DDR51,950,000 đ1 năm
VG018VGA Quadro K4200 4GB DDR52,300,000 đ1 năm
VG020VGA Quadro K620 2GB DDR3950,000 đ1 năm
VG025VGA AMD R7 450 4GB DDR51,250,000 đ1 năm
VG026VGA AMD FirePro S7000 4GB1,850,000 đ1 năm
VG024VGA AMD R5 430 2GB DDR5650,000 đ1 năm
TA002Tản nhiệt Intel socket 3647900,000 đ3 năm
VG019VGA Quadro K5200 8GB DDR54,300,000 đ1 năm
KB002Bàn phím DARE-U LK185150,000 đ1 năm
KB001Bàn phím DARE-U LK145280,000 đ1 năm
CS023Case Infinity Revenge Pro, 9 x HDD 3.5″, kèm 4 FAN1,900,000 đ3 năm
CS025Case Xigmatek LUX A Shadow, kèm 4 FAN950,000 đ3 năm
CS019Case Xigmatek LUX E Arctic 3FX, kèm 4 FAN950,000 đ3 năm
CS017Case Xigmatek AERO 2F, kèm 3 FAN600,000 đ3 năm
CS007Case Jetek Squid Z4, E-ATX kèm 4 FAN950,000 đ3 năm
PS016Nguồn Infinity Gold 800w – 80 Plus Gold – Full Modular1,250,000 đ3 năm
PS015Nguồn Infinity Eco V2 650w – 85 Plus – Active PFC750,000 đ3 năm
CS002Case 1st Player XF Đen, kèm 4 FAN850,000 đ3 năm
PS011Nguồn EVGA 600B 600W Bronze900,000 đ3 năm