Đang tải... Vui lòng chờ...
Lượt truy cập

CPU Xeon 771

Nhà sản xuất: Intel
 • Đánh giá
 • Phí vận chuyển Tính phí khi thanh toán
Mô tả ngắn

- CPU Xeon 771 sử dụng với main 775: Giga - Asus - Dell - HP....
- Miếng dán chuyển CPU 771 sang 775.
- Xeon E5420, E5410, E5440, E5450, X5450, X3363, X3353, X5460..


IT365 đã hết hàng CPU Xeon 771

 

CPU Xeon 771 sử dụng tốt với main 775: Giga - Asus - Dell - HP....

Hướng dẫn lắp đặt:

 

 

Danh sách bios cho main nhận đủ tập lệnh

(tùy theo main có cần hay không, đa số Gigabyte không cần):

 Dùng tính năng tìm kiếm (Ctrl + F) để tìm theo model mainboard. Nếu danh sách phía dưới không có main bạn cần thì vào link sau : Bios cho CPU 771

 

Gigabyte 

965 & 3 Series
  GA-965G-DS3 (rev. 3.3) GA-965G-DS4 (rev. 3.3)
  GA-965P-DQ6 (rev. 3.3) GA-965P-DS3 (rev. 3.3)
GA-965P-DS3P (rev. 3.3) GA-965P-DS4 (rev. 3.3) GA-965P-S3 (rev. 3.3)@
  GA-EG31MF-S2 (rev. 1.x) GA-EG31MF-S2 (rev. 2.0)
GA-EG31M-S2 (rev. 1.0) GA-EG31M-S2 (rev. 2.0) GA-G31M-ES2C (rev. 1.x)  @
GA-G31M-ES2C (rev. 2.x) GA-G31M-ES2L (rev. 1.x)  @ GA-G31M-ES2L (rev. 2.x)  @
GA-G31MF-S2 (rev. 2.0) GA-G31M-S2C (rev. 1.x) GA-G31M-S2L (rev. 1.0)  @
GA-G31MX-S2 (rev. 1.x) GA-G31-S3G (rev. 1.0) GA-G31-S3L (rev. 1.x)
  GA-G33-DS3R (rev. 1.x) GA-G33M-DS2R (rev. 1.x)
GA-G33M-S2 (rev. 1.x) GA-G33M-S2H (rev. 1.x) GA-G33M-S2L (rev. 1.0)
Q35 GA-Q35M-S2 (rev. 1.x) 
  GA-EP31-DS3L (rev. 1.0) GA-EP31-DS3L (rev2.x)
GA-P31-DS3L (rev. 1.x)@ GA-P31-ES3G (rev. 1.x) GA-P31-S3G (rev. 1.0)  @
  GA-EP35C-DS3R (rev. 2.1) GA-EP35-DS3 (rev. 2.1)   @
GA-EP35-DS3L (rev. 1.x)  @ GA-EP35-DS3P (rev. 2.1) GA-EP35-DS3R (rev. 2.1)  @
GA-EP35-DS4 (rev. 2.1) GA-P35C-DS3 (rev. 2.0) GA-P35C-DS3R(rev2.x&1.x)
GA-P35C-S3 (rev. 2.0 & 1.x) GA-P35-DQ6 (rev. 1.x) GA-P35-DS3 (rev2.x&1.0)  @
GA-P35-DS3L (rev.2.0&1.0)  @ GA-P35-DS3P(rev2.x&1.x)   @ GA-P35-DS3R (rev. 2.x&1.0)  @
GA-P35-DS4 (rev. 2.x & 1.x) GA-P35-S3 (rev. 2.0 & 1.0) GA-P35-S3G (rev. 1.0)
GA-P35-S3L (rev. 2.0 & 1.0) GA-P35T-DQ6 (rev. 1.x) GA-P35T-DS3P (rev. 1.0)
GA-P35T-DS4 (rev. 1.0)  

 

4 Series
  GA-EP41-UD3L (rev. 1.x&3.3) GA-G41M-Combo (rev. 1.3)
GA-G41M-Combo (rev. 1.4) GA-G41M-Combo (rev. 2.0) GA-G41MT-S2PT (rev. 1.0)
GA-G41MT-S2PT (rev. 1.1) GA-G41MT-S2PT (rev. 2.0) GA-G41MT-S2PT (rev. 2.1)
GA-P41T-D3P (rev. 1.3) GA-P41T-D3P (rev. 1.4 & 1.5) GA-P41T-D3P (rev. 1.6)
GA-G41MT-S2 (rev. 1.x)  @ GA-G41MT-S2 (rev. 2.1) GA-EG41MFT-US2H (rev. 1.x)
GA-G41MT-S2P (rev. 1.x)  @ GA-P41T-USB3L (rev. 1.x) GA-G41MT-D3PT (rev. 1.3)
GA-G41MT-D3V (rev. 1.3) GA-G41MT-USB3 (rev. 1.3) GA-EP41T-USB3 (rev. 1.3)
GA-EP41T-USB3 (rev. 1.0) GA-G41MT-D3P (rev. 1.3) GA-P41-ES3G (rev. 1.x)
GA-P41T-D3 (rev. 1.3 & 1.4) GA-G41M-ES2L (rev. 1.x)  @ GA-EP41T-UD3L (rev. 1.x)
GA-G41MT-D3 (rev. 1.3) GA-G41MT-ES2L (rev. 1.x) GA-EG41MF-US2H (rev. 1.x)
GA-G41M-ES2H (rev. 1.x) GA-P41T-ES3G (rev. 1.x) GA-G41MT-ES2H (rev. 1.0)
GA-EP41-US3L (rev. 1.0) GA-EG41M-US2H (rev. 1.0) GA-EG41MF-S2H (rev. 1.0)
GA-EG41M-S2H (rev. 1.0)  
  GA-EG43M-S2H (rev. 1.x) 
  GA-EG45M-DS2H (rev. 1.0) GA-EG45M-UD2H (rev. 1.0)  @
Q45 GA-EQ45M-S2 (rev. 1.0) GA-EQ45M-S2 (rev. 2.x)
  GA-EP43C-DS3 (rev. 1.0) GA-EP43-DS3 (rev. 1.0)
GA-EP43-DS3L (rev. 1.0)  @ GA-EP43-DS3LR (rev. 1.0) GA-EP43-DS3R (rev. 1.0)
GA-EP43-S3L (rev. 1.0) GA-EP43T-S3L (rev. 1.x)  @ GA-EP43T-UD3L (rev. 1.x)  @
GA-EP43T-USB3 (rev2.0 &1.0) GA-EP43-UD3L (rev. 1.x) GA-EP43-US3L (rev. 1.x)  @
GA-P43-ES3G (rev. 1.x)@ GA-P43T-ES3G (rev. 1.x)  @ 
  GA-EP45C-DS3R (rev. 1.0) GA-EP45-DQ6 (rev. 1.0)
GA-EP45-DS3 (rev. 1.0) GA-EP45-DS3L (rev. 1.0) GA-EP45-DS3LR (rev. 1.0)
GA-EP45-DS3R (rev. 1.0)  @ GA-EP45-DS4P (rev. 1.0) GA-EP45-EXTREME (rev. 1.0)
GA-EP45T-EXTREME (rev. 1.0)  @ GA-EP45T-UD3LR (rev. 1.x) GA-EP45T-UD3R (rev. 1.0)  @
GA-EP45-UD3L (rev. 1.x)  @ GA-EP45-UD3LR (rev. 1.x)  @ GA-EP45-UD3P (rev. 1.x)   @
GA-EP45-UD3R (rev. 1.x)   @ GA-P45T-ES3G (rev. 1.3) GA-EP45-DS3P (rev. 1.0)
GA-EP45C-DS3 (rev. 1.0) GA-EP45T-UD3P (rev. 1.0) GA-EP45-DS5 (rev. 1.0)
GA-EP45-DS4 (rev. 1.0)  

 

NV Series
Geforce7050/nForce610i GA-73VM-S2 (rev. 1.0) 
Geforce7100/nForce630i GA-73PVM-S2 (rev. 1.0) GA-73PVM-S2H (rev. 1.0)@
Geforce7150/nForce630i GA-73UM-S2H (rev. 1.0) 
Geforce9400 GA-E7AUM-DS2H (rev. 1.0)  @ 
nForce 650i SLI MCP GA-N650SLI-DS4 (rev. 1.0) GA-N650SLI-DS4L (rev. 1.0)
nForce 680i SLI MCP GA-N680SLI-DQ6 (rev. 1.0) GA-N680SLI-DQ6 (rev. 2.0)

 

 

 

Asus

Intel 965 & 3 Series
P5B P5B-E P5B SE
P5B Premium P5B Premium Vista Edition P5B Deluxe/WiFi-AP  @
P5B Deluxe P5B-Plus Vista Edition P5B-E Plus  @
P5K SE P5K Deluxe/WiFi-AP P5K PRO  @
P5K EPU P5K Premium/WiFi-AP P5K WS
P5K3 Premium/WiFi-AP P5K  @ P5K SE EPU
P5K3 Deluxe/WiFi-AP P5KPL SE P5K64 WS
P5KC  @ P5K-E P5K-E/WIFI-AP   @
P5KPL  @ P5KPL/1600  @ P5KPL/EPU
P5KPL-AM EPU P5KPL-AM   @ P5KPL-AM/PS
P5KPL-C P5KPL-C/1600 P5KPL-CM
P5KPL-E P5KPL-VM P5KR
P5K-V P5K-VM P5G31D-M PRO
P5E-VM DO P5E-VM SE P5E-VM HDMI
P5E-V HDMI P5KPL-AM SE   @ P5KPL-AM IN/GB
Blitz Formula  

 

Intel 4 Series
P5G41C-M LX P5G41C-M P5G41-M LE
P5G41-M LX P5G41-M P5G41T-M LE
P5G41TD-M PRO P5G41T-M P5G41T-M LX   @
P5G41T-M_USB3 P5Q Deluxe P5Q Premium
P5Q PRO Turbo P5Q PRO   @ P5Q SE PLUS  @
P5Q SE P5Q SE/R P5Q SE2
P5Q Turbo   @ P5Q WS P5Q
P5Q3 Deluxe/WiFi-AP P5Q3 P5QC   @
P5QD Turbo P5Q-E P5Q-E/WiFi-AP
P5Q-EM DO P5Q-EM P5QL PRO  @
P5Q-E/WiFi-AP P5QL SE  @ P5QL
P5QL/EPU  @ P5QL-CM P5QLD PRO
P5QL-E P5QL-EM P5QL-VM DO
P5QL-VM EPU P5QPL-AM P5QPL-VM EPU
P5QPL-VM P5Q-VM DO P5Q-VM
P5P41TD P5P41T/USB3 P5P41T LE   @
P5P41D P5P41C P5G41T-M LX3  @
P5P43T  @ P5P43TD  @ P5P43TD PRO  @
P5P43TD/USB3 P5Q SE2  @ P5G41T-M LX2/GB  @
MAXIMUS II FORMULA  @ MAXIMUS II GENE P5G41T-M LX V2
P5G41-M SI/DVI   @ P5G43T-M PRO 

 

NV Series
P5N73-CM P5N73-AM P5N72-T Premium
P5N7A-VM P5N64 WS Professional P5N-MX
P5N-D P5N-EM HDMI   @ P5N-T Deluxe
Striker II Formula Striker II Extreme Striker Extreme
P5N-E SLI P5NT WS   @ P5N32-E SLI   @

 

 

 

MSI

(有相同色塊的型號,是共用同一bios的)
 It's using the identical bios ,which in the same color block.

Intel 965 & 3 Series
  P965 Neo2 P965 Neo-F V2
P965 Platinum  
  G31TM-P21 G31TM-P25
G31TM-P31 G31TM-P35 
G31P Neo2-F / FP / FR G31M3-F (FSB 1600) G31M3-F V2 (3 Audio Ports)
G31M4-L G31M4-F G31M3-F
G31M3-L V2 / G31M3-LS V2 G31M2 V2 G31M2 V1
G31M  
  G33M@ G33 Neo
G33 Platinum  
  P31 Neo P31 Neo V2
P31 Neo2  
  P35 Neo P35 Neo Combo
P35 Neo2  @ P35 Neo2-FR / FIR P35 Platinum
P35 Neo3 P35 Platinum Combo P35D3 Platinum
P35 Diamond  
Q35 Q35MDO Q35MDO V2

 

Intel 4 Series
  G41M-P33 Combo G41M-P43 Combo
G41M-P28 G41M-P26 G41M-P31
G41M-P35 G41M-P21 G41M-P23
G41M-P25 G41M-P33 G41M-P34
G41M4-L/F G41M-E43 G41M-FD/FIDP
G41TM-P31 G41TM-P33 G41TM-E63
<G43> G43TM-E51 v1.1(FOR EUP) G43TM-E51
G43D3M Digital G43M2 
<G45> G45D3M Digital G45M Digital
G45M G45M2 
  P41-P33 P41-C31
P41-C33 P41T-C31 P41T-C33
  P43 Neo P43 Neo3-F (PCB 1.0)
P43 Neo3-F (PCB 1.1) P43 Neo3-FR (PCB 1.1) 
P43D3 Neo-F P43-C43 P43-C51  @
P43-C53 P43T-C51 
  P45 Neo  @ P45 Neo2  @
P45 Neo2-FIR / 2FR P45 Neo3-F (PCB 1.0) P45 Neo3-F (PCB 1.1)
P45 Neo3-FR (PCB 1.0) P45 Neo3-FR (PCB 1.1) P45 Neo3-FIR
P45 Neo3 V2 P45D3 Neo-F P45D3 Neo3-FI
P45D3 Platinum P45 Platinum / P45 Zilent P45 Diamond
P45-8D Memory Lover P45C Neo-FIR P45-C51
P45T-C51  
Q45 Q45MDO 

 

NV Series
P6NGM2-FI P6NGM2-L P6NGM-FD
P6NGM-FIH P6NGM-L P6NG Neo
P6NG Neo-Digital  
P7NGM-Digital  @ P7N2 Diamond P7N Diamond
P7N SLI P7N SLI Platinum / P7N Zilent 

 

 

ASRock

Intel 965 Series
  P5B-DE P5B Pro
4Core1333-Viiv  
  G965M-S 

 

Intel 3 Series
  4Core1333-GLAN/M 4Core1600-GLAN/M*
4Core1600-D800 4Core1600-DVI G31M-VS
G31M-VS2 G31M-S  @ G31M-S R2.0
G31M-GS G31M-GS R2.0 G31DE
P31 / G31 4Core1333-GLAN 4Core1333-GLAN R2.0
4Core1333-eSATA2 4Core1600-GLAN* 
  4Core1600Twins-P35 4Core1600Twins-P35D
4Core1600P35-WiFi 4Core1600P35-WiFi+ 

 

Intel 4 Series
  G41M-LE G41M-LE/H
G41MH-LE3 G41M-VS G41M-VS2
G41M-VS3 G41M-VS3 R2.0 G41M-S
G41M-GS G41M-S3 G41M-GS3
G41MH-GE G41M-GE3 G41M-PS
G41C-VS G41C-S G41C-GS
P41C-DE G41MH/USB3 G41MH/USB3 R2.0

G41C-GS R2.0

  
  G43Twins-FullHD* 
  P43ME P43C-ME
P43DE P43DE2 P43DE3L
P43DE3 P43Twins1600*   @ P43D1600Twins*
P43D1600Twins-1394 P43R1600Twins P43R1600Twins-110dB
P43R1600Twins-WiFi P43 Pro/USB3 P43-iCafe(華擎戰地)
  P45DE P45TS  @
P45TS-R* P45TurboTwins2000 P45R2000
P45R2000-WiFi P45XE* P45XE-R
P45XE-WiFiN P45DE3 P45X3 Deluxe

 

NV Series
GeForce7050 /nForce610i N73V-S* 
GeForce7100 /nForce630i 4CoreN73PV-HD720p R3.0 4CoreN73PV-HD720p R1.0
N73PV-S*  
NVIDIA 650i SLI Penryn1600SLI-110dB 
nForce 680i SLI Penryn1600SLIX3-WiFi 
nForce 740i SLI N7AD-SLI 

 

 

 

Biostar

Intel 3 Series
G31/P31 G31-M7 TE  @ G31-M7G DVI
G31-M7 OC G31D-M7 G31E-M7
G31M+ G31M TG31-A7
P31-A7 P31B-A7 
  P35D2-A7 TP35D3-A7 Deluxe
TP35D2-A7 TP35D2-A7 SE 

 

Intel 4 Series
  G41D-M7 G41-M7 V6.x
G41 DVI G41D3G G41D3  @
G41 HD P41D3 G41D3B
G41D3+ G41D3G+ G41U3G
G41D3C G41-M7 V7.x T41-A7
T41 HD  
  P43-A7 P43B-A7
P43D3 P43C-A7 P43D3+
TP43 HP TP43D2-A7 TP43E XE
TP43E Combo TP43E3 XE 
  TP45 HP TP45D2-A7
TP45E XE TP45E Combo TPower I45

 

 

 

ECS

Intel 4 Series
  G41T-M (V2.0) G41T-M (V7.1)
G41T-M12 (V1.0) G41T-M13 (V1.0) G41T-M16 (V1.0)
G41T-M2 (V1.0) G41T-M2 Gold (V1.0) G41T-M5 (V1.0)
G41T-M6 (V1.0) G41T-M6 (V2.0A/3.0) G41T-M7 (V1.0)
G41T-M7 (V1.1) G41T-M8 (V1.0) G41T-M9 (V1.0, 2 DIMM)
G41T-M9 (V1.0, 4 DIMM) G41T-MR23 (V1.0)(limit 65w) G41T-R2 (V1.0)
G41T-R3 (V1.0A) IC41T-A (V1.1) P41T-A (V1.0)
  G43T-M (V1.0A) G43T-M3 (V1.0)
G43T-WM (V1.0)  
  G45T-M2 (V1.0A) 
  IC43T-A (V1.0/V1.1) IC43T-A2 (V1.0)
P43T-A2 (V1.0)  
  P45T-A (V1.0) P45T-A2R (V1.0)
P45T-AD3 (V1.0A)  

 

Intel 3 & NV Series
G31 G31T-M (V1.0) G31T-M3 (V1.0)
G31T-M7 (V1.0) G31T-M7 (V7.0) G31T-M9 (V1.0)
G31T-M9 (V7.0) P33T-A (V1.0) P35T-A (V1.0)
Geforce7050 GF7050VT-M5 (V1.0/V1.0A) 

 

 

Foxconn

Intel 3 Series
G31/P31 G31MX-K  @ G31MV-K
G31MG-S G31AX-S G31AX-K
G31MXP G31MXP-K G31MX-K 2.0
G31M G31M-S G31MX
G31S G31S-K P31A-G
G31MXP-K I7 P31A-S 
  G33M G33M-S
  P35A P35A-S
P35AP-S MARS P35AX-S

 

Intel 4 Series
  G41MX G41MX-K
G41S G41S-K G41MX 2.0
G41MX-F 2.0 G41MX-K 2.0 G41M
G41M-S P41A-G G41MXE
G41MXP G41AP G41MXE-V
G41MD G41MD-V P5A-i
  G43MX G43MX-K
  G45M-S G45M
G45MG  
43> P43A-S P43A
P43AL-V P43AP 
  P45A-S P45A
P45AL-S P45AL ELA

SSonata has been contained stepping C0、E0 for xeon 771 with original bios .

 

NV Series
 M7VMX-K and M7PMX-K has been contained stepping C0、E0 for xeon 771 with original bios .

 

 

 

XFX

Intel & NV Series

MI-G31I-CH79

MG-61MI-7059 MG-63MI-7109
MG-63MI-7159 MG-630I-7109 MI-9300-7AS9
MB-750I-72P9 MB-N680-ILT9 MB-N680-ISH9

nForce 650i SLI

nForce 680i SLI nForce 680i LT SLI

nForce 780i 3-Way SLI

nForce 790i 3-Way SLI 


 

 

 

EVGA

NV Series

EVGA e-7050_610i

EVGA 7150_630i(112-CK-NF77) EVGA nForce 650i Ultra
EVGA nForce 680i LT SLI EVGA nForce 680i SLI & nForce 680i SE SLI
EVGA nForce 730i  EVGA nForce 750i SLI EVGA nForce 750i SLI FTW
EVGA nForce 780i SLI EVGA nForce 790i SLI FTW Digital PWM

EVGA nForce 790i Ultra SLI

EVGA 780i SLI FTW   @ 

 

 

DFI

Intel series
  LANPARTY DK P35-T2 LANPARTY LT P35-T2R
LANPARTY UT P35-T2 LANPARTY UT P35-T2R 

 

LANPARTY BI P45-T2RS LANPARTY BI P45-T2RS Elite

LANPARTY BI P45-T2S Elite

LANPARTY DK P45-T2RS Elite LANPARTY DK P45-T2RS PLUS

LANPARTY DK P45-T2RS Turbo

 

LANPARTY JR P45-T2RS

LANPARTY UT P45-T2RS LANPARTY UT P45-T3RS

HYBRID P45 ION-T2A2

LANPARTY DK P45-T3RSB PLUS

 

NV Series

LANPARTY JR GF9400-T2RS

LANPARTY UT NF680i LT SLI-T2R

 

 

 


Thêm vào danh sách ưa thích


Thuộc nhóm: